מרכז מענ"י

מרכז "למורשת עדות נדחי ישראל".

ארגון שבי ישראל חרט על דגלו מטרה ברורה לקירוב צאצאי עם ישראל, למורשת אבותיהם ולציונות, ופועלת ללא לאות לסייע לקהילות נדחות מסביב לגלובוס, החל מבני אנוסים בספרד, פורטוגל, איטליה ואמריקה הלטינית, דרך היהודים הנסתרים בפולין, ממשיך לקהילות סובוטניקים, וכלה ביהודי קאיפנג בסין, ובני מנשה בהודו. הארגון תומך במורשת הקהילות, ודואג להנחלת המורשת היהודים בד בבד במקומות אלו.

זהו, למעשה, הארגון היחיד שעוסק בתחום הנחלת המורשת לנדחי ישראל, שימור ההיסטוריה הייחודית לכל קהילה, טיפוח מאפיינים עדתיים כגון שפה, תרבות, לבוש, שירה, וחגים או אירועים מיוחדים הנפוצים בכל קהילה.

כיון שמדובר בקירוב נדחי ישראל, ישנה משמעות לא פחותה, להנחיל את מורשת העם היהודי לעדות אלו, ולחוות בצורה חוויתית את החגים, השירים, המסורת והציונות שיש לתרבות הישראלית להציע.

אנשי הצוות הנרתמים לפעילות זו הינם מקצועיים ביותר ומותאמים במיוחד לעבודה עם קהילות לסוגיהן; תפקידם, בין היתר, להעלות את המודעות הציבורית לגבי ייחודיותן של כל אחת מהקהילות, לארגן אירועי תרבות הכוללים שירה וריקוד מסורתיים, לתת הרצאות מגוונות בנושא ועוד, ומצד שני, להנחיל לבני הקהילה את מורשת העם היהודי. אנשי הצוות נותנים הרצאות במרכז מענ"י לקבוצות שונות מהארץ ומהעולם כגון עובדים ברשויות מקומיות, סטודנטים, פנסיונרים, משפחות מלוות של העולים, קבוצות בני עקיבא, קבוצות OU CENTER, וקבוצות תיירים שונות, ועוד.

כמו כן, מתקיימים שיעורים שבועיים קבועים לעולים עצמם, על החגים, והמסורת של העם היהודי.

מלבד הרצאות, ימי עיון ואירועי תרבות, בימים אלו, מרכז מענ"י עוסק באיסוף וריכוז ארכיון מסמכים של בני העדות, תמונות ייחודיות מהארץ ומחו"ל, בגדים מסורתיים, כתיבת חומר מידע בנושא וחפצים המאפיינים את הקהילות בארצות מוצאן. בנוסף, פיתוח תערוכה קבועה וניידת של חלק מהקהילות.

כמו כן, אנו  מוציאים עלונים, בולטין שבועי בשפות מיזו וקוקי, ואף פועלים לפרסום ספרים ומחקרים הקשורים לקהילות אלו במטרה לטפח ולחזק את תרבותם האינדיבידואלית והקהילתית.