Shavei Israel | מאמרים

מאמרים

FUNDAMENTALLY FREUND: לבנות את מוזיאון העלייה אם מסתכלים אחורה על פני 70 השנים האחרונות, מתברר שהרגעים המרשים ביותר בהיסטוריה של עמנו היו אלה שקשורים...

ועדת החינוך בקהילת אל סלבדור הרחיבה את פעילותה על ידי מינוי חבריה, אשר ואביגיל, ללמד בתלמוד תורה מקומי ולארגן פעילויות לילדים. תוכנית הלימודים הנוכחית...

חנוכה היה חג מרגש ומשמעותי במיוחד לטוביה ושירלי בלטראן מאל סלבדור, שכן הם חוו את אחד הרגעים המאושרים בחייהם: לידת הבת, פריאל מיכאלה....