Subbotniks: Personal Stories

שבי ישראל: אנו שמחים לפרסם את הדיווח ההיסטורי והאתנוגרפי המרתק על תולדותיו של כפר ויסוקי, המקום הגדול ביותר ברוסיה בו קהילת היהודים הסובוטניקים מתגוררת. היהודים הסובוטניקים התגיירו לפני כמה מאות שנים והמשיכו לשמור על זהותם היהודית במשך כל השנים הללו למרות נסיבות קשות של דיכוי...

פגישתנו הראשונה עם ראובן יערי (לסניצ'נקו) התקיימה במשרד ארגון 'שבי ישראל' זמן קצר לאחר שהגיע ארצה מהעיר הקטנה רעני שבמחוז אודסה בדרום אוקראינה, והתיישב כאן עם משפחתו של דודו. מאז חלפו כמה שנים. היום ראובן, בן 21, תלמיד ומדריך בישיבת 'מכון מאיר' בירושלים, השלים בהצלחה...

תמרה סובילבה, בת 57, תושבת לשעבר של הכפר ויסוקי, לא תשכח לעולם את יום חמישי, ראש חודש אלול, 22 באוגוסט 2017. ביום הזה היא קבלה תעודת זהות ישראלית לאחר תהליך ארוך וממושך שכלל רגעים שמחים אך גם זכרונות עצובים....