Shavei Israel | כיצד תוכל לעזור

ארגון שבי ישראל פותח את הדלת לכל מי שהחליט לחזור לעם היהודי. אנו מושיטים יד לשבטים אבודים ויהודים נסתרים בכל רחבי העולם; מפולין לפרו, ומברצלונה לברזיל, כדי לעזור להם להתחבר מחדש עם מורשתם.
  
אנו זקוקים לעזרתך כדי שנוכל להמשיך בפעילותנו ולהביא חיים חדשים לקהילות ברחבי העולם.

$10 USD = 37.73 NIS
$20 USD = 75.46 NIS
$50 USD = 188.65 NIS
$200 USD = 754.60 NIS

  

$
פרטים אישיים

סה"כ תרומה: $25.00 One Time

לביצוע העברה בנקאית או לתרום דרך צ’ק אנא צור קשר.

התרומה מוכרת לצורכי מס – סעיף 46