יהודי איטליה Tag

לא מפתיע לשמוע כי במשך דורות רבים, החיים היהודיים באיטליה הייו חלק עשיר ובלתי נפרד מההיסטוריה של עם ישראל. די בהזכרת שמם של גאונים מפורסמים כגון לאונה אבראו (דון יהודה אברבנאל) – תלמיד חכםמפורסם מימי הבייניים, הרב משה חיים לוצאטו – החוקר והקבליסט, שספריו ממשיכים...