Author: Esther Surikova

Niedawno społeczność żydowska w Gdańsku świętowała wyjątkowe wydarzenie - brit mila małego Dawida Daniela. Był to pierwsze obrzezanie od niepamiętnych czasów. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Naczelny Rabin Polski Rabin Michael Schudrich i Emisariusz Shavei Israel w Warszawie, Rabin Yehoshua Ellis. Mama Dawida Daniela jest Żydówką z...

Dani Limor, szef projektu "Społeczności żydowskich na całym świecie na mapie" wyjechał do Ameryki Południowej, reprezentując Ministerstwo Spraw Diaspory i odwiedzając rożne żydowskie społeczności wspierane przez Shavei Israel. Celem jego wizyty w Salwadorze i Kolumbii było zapoznanie się z nowymi centrami żydowskimi, które zostały założone w...